Alkuperäisteos ladattavissa netissä – artikkelisuomennoksia julkaistaan kevään mittaan

Kirja esittelee hyviä kulttuuriperintöosallistumisen ja -osallistamisen malleja eri puolilta Eurooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kansalaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestävästi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esittelyssä on sekä kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja. Kirja ja seminaari muodostavat eurooppalaisten asiantuntijoiden ja aktivistien välisen dialogin kulttuuriperintöalalla paljon keskustelua herättävästä aiheesta.

Kirjan artikkeleita julkaistaan kevään 2018 aikana suomeksi ja alkuperäisteos on ladattavissa sivustolla:

www.europanostra.fi/heritage-is-ours-citizens-participating-in-decision-making

Suora linkki esipuheen suomennokseen www.europanostra.fi/kulttuuriperinto-on-meidan-esipuhe

Kirjan julkistamisseminaarin Taking Part in Cultural Heritage Matters (12.3.2018 Helsinki) esitykset on julkaistu Europa Nostra Finlandin Youtube-kanavalla http://bit.ly/2GdnWwW

Europa Nostran hallituksen jäsen Astrid Weij oli toinen keskustelun juontajista. Puheenvuoro Kansanmusiikki-instituutin Matti Hakamäellä, joka kirjoitti artikkelin Heritage Is Ours -kirjaan. Kuva: Anna-Maija Halme

Katso myös Antti Möllerin esitys Konepajaliikkeestä ja Pia Ilosen esitys Kaapelitehtaasta ja seminaarin valokuvat EuNoF:n Facebook-sivulla www.facebook.com/eunof .

Kirja pohjautuu toukokuussa 2017 Turussa European Heritage Congressin yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin Sharing heritage – Citizens participating in decision making. Seminaariin ja kirjaan on koottu hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä kansalaisjärjestö Europa Nostran laajaa verkostoa. Teemaa pohjustavat kulttuurisuunnittelun eurooppalaiset asiantuntijat Lia Ghilardi ja Maunu Häyrynen. Kulttuuriperintöosallistumisesta ihmisoikeutena kirjoittaa ihmisoikeusjuristi Mylène Bidault YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta (OHCHR). Alan palkittu serbialainen tutkija Višnja Kisić kirjoittaa kommenttiartikkelissaan kulttuuriperinnön poliittisuudesta, konfliktisuudesta ja kulttuuriperinnön pimeistä puolista.

Heritage is ours – Citizens participating in decision making 
Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon

Toimittajat
Anna-Maija Halme
Tapani Mustonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Suzie Thomas
Astrid Weij

Graafinen suunnittelu 
Nalle Ritvola

Julkaisija
Europa Nostra Finland, Helsinki 2018