Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon (Heritage is ours – Citizens participating in decision making) esittelee hyviä kulttuuriperintöosallistumisen ja -osallistamisen malleja eri puolilta Eurooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kansalaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestävästi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esittelyssä on sekä kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja.

Kirja pohjautuu toukokuussa 2017 Turussa European Heritage Congressin yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin Sharing heritage – Citizens participating in decision making. Seminaariin ja kirjaan on koottu hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä kansalaisjärjestö Europa Nostran laajaa verkostoa. Teemaa pohjustavat kulttuurisuunnittelun eurooppalaiset asiantuntijat Lia Ghilardi ja Maunu Häyrynen. Kulttuuriperintöosallistumisesta ihmisoikeutena kirjoittaa ihmisoikeusjuristi Mylène Bidault YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta (OHCHR). Alan palkittu serbialainen tutkija Višnja Kisić kirjoittaa kommenttiartikkelissaan kulttuuriperinnön poliittisuudesta, konfliktisuudesta ja kulttuuriperinnön pimeistä puolista.

Kirja ja seminaari muodostavat eurooppalaisten asiantuntijoiden ja aktivistien välisen dialogin kulttuuriperintöalalla paljon keskustelua herättävästä aiheesta.

Englanninkielisen teoksen osia julkaistaan kevään ja kesän 2018 aikana suomeksi tällä sivulla. Voit myös ladata ja lukea kirjan alkukielellä englanniksi.

Toimittajat
Anna-Maija Halme
Tapani Mustonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Suzie Thomas
Astrid Weij

Graafinen suunnittelu 
Nalle Ritvola

Julkaisija
Europa Nostra Finland, Helsinki 2018

ISBN 978-952-94-0180-2 (nidottu)
ISBN 978-952-94-0181-9 (PDF)

Forssa Print 2018

Esipuhe

Markku Markkula
Turun julistuksen
kommentti

Maunu Häyrynen:
Kulttuuriperintö ja
osallistuminen

Brigham & al.
Uteliaisuus voi ruokkia
demokratiaa

Peep Pillak
Keppi, porkkana
ja Viron kulttuuri-
perintöseura

Karel Loeff
Lähettiläitä
luomassa

Marjatta Sihvonen:
Luonnon monimuotoisuus,
kulttuuriperintö ja
tiedeviestintä

Elena Olshanskaya:
Tutki menneisyyttä.
Toimi nyt.
Vaikuta tulevaisuuteen.

Erik Schultz
Norjan rannikkoliitto

Christian Sannemann
Artova-malli

Lia Ghilardi
Eheitä
kaupunkeja…