Europa Nostra – European Heritage Congress, Turku 11.–15.5.2017

Seminaari Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making 13.5.2017

Kulttuuriperinnölle voidaan antaa muuttuvassa maailmassa monia erilaisia tulkintoja. Yksittäiset ihmiset, asiantuntijat ja yleisö voivat antaa oman merkityksensä näille tulkinnoille lukuisten eri kanavien kautta.

Valtaosa kaupungeista ja kunnista kilpailee investoinneista, matkailijoista ja inhimillisestä osaamisesta. Paikalliset viranomaiset kokevat painetta varmistaa asukkaiden korkea elämän laatu ja työllistyminen. Imagotyön, rakentamisen ja turismin strategiat eivät aina heijasta paikan todellista identiteettiä tai paikallisyhteisöjen tarpeita ja aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia.

On tärkeää, että kansalaiset otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin ja että he käyttävät näitä tilaisuuksia varmistaakseen, että heidän kulttuurinsa arvot ja perinteet säilyvät ja niitä uudistetaan tai suunnataan kulloiseenkin tapaukseen sopivalla tavalla.

Yhteisöjen välistä ja niiden sisäistä monimuotoisuutta tulee kunnioittaa. Eri ihmisten kulttuuriperinnölle ja kulttuurikohteille antamat merkitykset ovat tärkeitä.

Yhteiskunnan tulisi rohkaista jäseniään aktiivisuuteen kulttuuriperinnön saralla. Jotta kansalaiset saadaan sitoutumaan kulttuuriperintönsä suojeluun, uusia vuorovaikutuksen ja osallistumisen malleja, samoin kuin lainsäädäntöä ja käytäntöjä, tulee etsiä jatkuvasti ja näin välttää kaikkinainen vastakkainasettelu ja ristiriidat.

Toimia tarvitaan niin kansallisella, alueellisella, paikallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Euroopan tasolla edellä mainittu sopii ministerineuvoston tuoreisiin osallistavan hallinnon periaatteisiin.

Kansalaisilla on paljon enemmän vaikutusvaltaa kuin he tiedostavat.