Museovirasto, Juhani Kostet, Europa Nostra Finland, Kirsi Moisander ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Hanna Lämsä allekirjoittivat Berliinin toimintakutsun. Kuva: Travis Nurminen, Museovirasto.

 

Berliinin kutsu nostaa kulttuuriperinnön Euroopan tulevaisuuden voimavaraksi

Museovirasto, Europa Nostra Finland ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura kutsuvat kaikkia julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä eri alojen asiantuntijoita ja yksityishenkilöitä allekirjoittamaan EN_BerlinCall_Layout_FIN

Berliinin kutsun ytimessä on huoli Euroopan tulevaisuudesta, ja sen tarkoituksena on nostaa keskusteluun eurooppalaisen kulttuuriperinnön rooli ihmisiä ja valtioita yhdistävänä tekijänä. Se muistuttaa, että kulttuuriperintö on voimavara sekä taloudelle että ihmisten henkiselle hyvinvoinnille.

Toimintakutsussa todetaan, että Eurooppa on keskellä niin monia haasteita ja uhkia, jotka koskevat myös sen arvopohjaa, että keskustelu Euroopan tulevaisuudesta ei voi kohdistua pelkästään poliittisiin, taloudellisiin tai turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kulttuuriperinnön strateginen arvo on tunnustettava ja saatava se merkityksensä mukaiselle paikalle Euroopan poliittisten ohjelmien ja prioriteettien keskiöön.

”Eurooppalaiset ovat luoneet vuosisatojen kuluessa perustan yhteiselle Euroopalle ja eurooppalaiselle ajattelulle. Tänäkin päivänä keskusteluissa nousevat jatkuvasti esiin yhteiset arvomme ja yhteinen kulttuuriperintömme.  Kulttuuriperintövuoden 2018 tavoitteena oli nostaa eurooppalaisuus ja eurooppalainen kulttuuriperintömme kaikkien tietoisuuteen. Berliinin kutsu toimintaan antaa mahdollisuuden jatkaa siitä, mihin kulttuuriperintövuonna jäimme”, toteaa Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet.

Toimintakutsu julkaistiin Berliinissä kesäkuussa 2018 kulttuuriperinnön eurooppalaisessa huippukokouksessa. Taustalla on useita kulttuuriperintöalan eurooppalaisia toimijoita ja verkostoja. Sen syntymistä innoitti Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, jonka toteutusta Suomessa koordinoi Museovirasto. Berliinin kutsun toimintaan on allekirjoittanut tähän mennessä yli 2000 eurooppalaista organisaatiota, poliittista vaikuttajaa, kulttuuriperinnön asiantuntijaa ja yksityishenkilöä.

Museovirasto, Europa Nostra Finland ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura allekirjoittivat Berliinin toimintakutsun Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus -seminaarissa 13. maaliskuuta.

Euroopan kulttuuriperintötunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä maanosan historiasta ja Euroopan unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Suomi liittyi mukaan EU:n ohjelmaan viime vuonna. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka kuvaavat Euroopan arvoja ja historiaa. Tunnuksen saaneiden joukossa on rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sekä asiakirjoja.

 

Vastaa nyt Berliinin kutsuun ja allekirjoita!