Europa Nostra Finland

 

Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa. Europa Nostra on 40 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Järjestö on mm. saanut tehtäväkseen jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot oman palkinto-ohjelmansa yhteydessä.

 

Kaikki Europa Nostran suomalaiset jäsenet ovat myös Europa Nostra Finlandin jäseniä.

 

Tietoa, kampanjoita, palkintoja

 

Europa Nostra jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, antaa neuvontaa sekä järjestää tiedotuskampanjoita kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta.

Järjestön näkyvin toimintamuoto on  vuotuisten palkintojen jakaminen hyville kulttuuriperintöhankkeille. Omien palkintojen jaon yhteydessä järjestö jakaa Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkinnot. Suomalaiset ovat menestyneet hyvin palkintojen jaossa. Ks. Palkinnot ja Suomalaiset palkitut.

Järjestöön voi liittyä myös henkilöjäsenenä.

Lisäksi järjestö organisoi jäsenilleen korkeatasoisia opintomatkoja ja konferensseja. Kokousten yhteydessä on vierailuja kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoisiin kohteisiin.

EuNoF:n puheenjohtaja Kirsi Moisander on myös Europa Nostran valtuustossa.

Europa Nostra on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista, lahjoituksista, Euroopan komissiolta ja muilta julkisorganisaatioilta sekä yksityisiltä rahoittajilta saaduin varoin.

Yhdistyksen toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Helsingissä.