Jäsenet

 

Jäsenyhteisöt

Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea www.visitcastles.eu
PKL-Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry.
www.konservaattoriliitto.fi/
Ritarihuone www.riddarhuset.fi
Suomen arkkitehtiliitto www.safa.fi
Suomen Kotiseutuliitto www.kotiseutuliitto.fi
Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö www.kulttuuriperinto.fi
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura www.kulttuuriperintokasvatus.fi
Suomen Museoliitto  www.museoliitto.fi

Kannatusjäsenet (associate organisations)

Turun yliopistosäätiö www.turunyliopistosaatio.fi
Vapriikki vapriikki.fi
Yli-Iin kunta / Kierikkikeskus www.kierikki.fi

Lisäksi järjestöllä on parisenkymmentä suomalaista henkilöjäsentä.