Jäsenet

 

Jäsenyhteisöt

Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea www.visitcastles.eu
PKL-Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry.
www.konservaattoriliitto.fi/
Ritarihuone www.riddarhuset.fi

Pro Manilla Säätiö www.manillantehdas.fi
Suomen arkkitehtiliitto www.safa.fi
Suomen Kotiseutuliitto www.kotiseutuliitto.fi
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura www.kulttuuriperintokasvatus.fi
Suomen Museoliitto  www.museoliitto.fi

Kannatusjäsenet (associate organisations)

Turun yliopistosäätiö www.turunyliopistosaatio.fi
Vapriikki vapriikki.fi

Lisäksi järjestöllä on parisenkymmentä suomalaista henkilöjäsentä.