Europa Nostra Finland saa vuoden alussa uuden sihteerin ja viestintäsihteerin. Vuodenvaihteen jälkeen EuNoF:n toimisto ei enää sijaitse Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä. EuNoF:lle osoitetut viestit voi lähettää tuttuun vanhaan info@europanostra.fi-osoitteeseen.

”Taloudellisista haasteista johtuen olemme joutuneet irtisanomaan Kotiseutuliiton kanssa olleen palvelusopimuksen, jonka kautta meillä on ollut käytettävissä mm. sihteeripalvelut, kokoustilat sekä arkisto. Kotiseutuliitto jäsenyhteisönämme on kuitenkin luvannut edelleen käyttöömme tarvittaessa kokoustilat sekä arkiston säilytyksen”, EuNoF:n puheenjohtaja Kirsi Moisander kertoo.

”Tämä kaikki aiheuttaa sen, että yhdistyksen sihteerinä pitkään toiminut Kotiseutuliiton viestintäpäällikkö Anna-Maija Halme jää pois toiminnasta. Haluankin kiittää lämpimästi Anna-Maijaa pitkäaikaisesta, yhdistyksen toimintaan sitoutuneesta ja tuloksellisesta työstä. Samalla haluan kiittää Suomen Kotiseutuliittoa pitkästä yhteistyöstä ja toimintamme tukemisesta. Yhteistyö toki jatkuu jäsentoimintana myös tulevina aikoina, vaikka ostopalvelusopimus nyt loppuukin.”

Tästä johtuen yhdistyksen toiminta jatkuu vapaaehtoisvoimin ja uuden vuoden alussa aloittavat uusina toimihenkilöinä sihteeri Uula Neitola ja tiedotussihteeri Kristel Markus.

”Kiitos paljon kaikille yhteistyöstä näiden kiehtovien eurooppalaisten kulttuuriperintöasioiden parissa. On ollut hienoa toimia EuNoF:n sihteerinä kaikki nämä vuodet, ja on ollut mukava nähdä kuinka päteviin käsiin yhdistys on jäämässä, kun Uula Neitola ja Kristel Markus jatkavat tehtävässä. Kotiseutuliitto on jatkossakin Europa Nostran ja EuNoF:n aktiivinen jäsen, aivan kuten tähänkin saakka”, EuNoF:n sihteerin tehtävät jättävä Anna-Maija Halme toteaa.

Uula Neitola:

”Hei! Olen Europa Nostra Finlandin uusi sihteeri Uula Neitola. Minulle kulttuuriperintö merkitsee ennen kaikkea sosiaalista voimavaraa, josta koen saavani yhteistä vuoropuhelua ja kohtaamisia. Tätä näkökulmaa olen seuraillut työskennellessäni tieteen, museoiden ja kulttuuriperinnön parissa. Minulle viitekehyksen kulttuuriperinnön äärelle on tuonut vaikuttaminen kansalaisjärjestöjen kautta; olen saanut nostaa ääneni kuuluviin mm. ICOMOSin ja ICOMin hallituksissa. Unescon maailmanperintökomitean kokoontumiseen pääsin osallistumaan Suomen viimeisenä komiteavuonna 2017 nuorisofoorumin edustajana. Toimin sittemmin YK:n 75-vuotisjuhlavuoden tapahtumakoordinaattorina Suomessa.

Päivätöissäni olen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n viestintäasiantuntijana. Kulttuuriperinnöllä on yhteiskunnallista merkitystä ja se on kytköksissä tulevaisuuden megatrendeihin. Tulin Europa Nostraan, sillä haluan olla vaikuttamassa kulttuuriperinnön näkyvyyteen ja osaltani osallistua keskusteluun siitä, mitkä ovat eurooppalaisen ja kansallisen identiteetin mahdollisuudet ja rajat. Toivottavasti näemme pian toiminnassa!”

Kristel Markus:

”Moi! Minun nimeni on Kristel Markus ja olen Europa Nostra Finlandin uusi tiedotussihteeri. Olen opiskellut taidehistoriaa Tarton yliopistossa, valmistuin maisteriksi tänä keväänä. Ensi vuoden alussa jatkan opiskelua Helsingin yliopistossa jatko-opiskelijana väitöskirjan parissa. Tutkimusaiheeni on ollut jo muutaman vuoden ajan keskiaikainen kirkkotaide ja arkkitehtuuri Itämeren alueella – rakastan vanhoja rakennuksia, joissa heijastuvat keskiajan uskonnollisen maailmankuvan ideaalit, sekä niitä vähän kummallisen näköisiä maalauksia ja veistoksia, jotka ovat niin ainutlaatuisia. Minulla ei ole vielä kovin paljon kokemusta kulttuuriperinnön alalla, mutta olen sitäkin enemmän täynnä intohimoa. Odotan mielenkiinnolla kokemuksia, joita Europa Nostran toimintaan osallistuminen tuo tullessaan!”

Lehdistökuva: vasemmalta Uula Neitola ja Kristel Markus.