Europa Nostran hallituksen ja valtuuston syyskokous 14.−15.11.2018

Tapani Mustonen
Anna-Maija Halme

Europa Nostran 14.−15. marraskuuta Lissabonissa järjestetyn syyskokouksen suurin uutinen oli järjestön Euroopan unionilta saaman Luova Eurooppa -rahoituksen kasvaminen 250 000 eurosta 400 000 euroon ja tarvittavan omarahoitusosuuden pienentyminen 20 prosenttiin. Jäsenmaksuja korotetaan hieman, mutta alle 30-vuotiaiden jäsenmaksu päätettiin lakkauttaa kokonaan signaaliksi siitä, että nuoria halutaan lisää mukaan toimintaan. Taloustilanne on kaikkiaan hyvä, siitäkin huolimatta, että Berliinin huippukokous jäi 13 000 euroa tappiolle.

Palkinto-ohjelmaa ei tarvitse viimein enää kutsua jäykällä EU:n kulttuuriperintöpalkinnot / Europa Nostra -palkinnot nimityksellä, vaan jatkossa sitä kutsutaan Euroopan kulttuuriperintöpalkinto-ohjelmaksi, kuten Suomessa palkintoja on jo kutsuttu otsikkotasolla useiden vuosien ajan.

Europa Nostran syyskokous järjestettiin 14.-15. marraskuuta Calouste Gulbenkian säätiön tiloissa. Kokoukseen kuului vierailu Calouste Gulbenkian taidemuseossa museossa, joka perustuu Gulbenkian yksityiskokoelmiin. Kokoukseen osallistuivat Suomesta Europa Nostran hallituksen jäsen Tapani Mustonen ja valtuuston jäsen Anna-Maija Halme.

Kuva: Pohjoista yhteistyötä Lissabonin valtuuston kokouksessa: Vasemmalta Suomen Anna-Maija Halme, Viron Helle Solnask, Suomen Tapani Mustonen ja Norjan Grete Horntvedth.

Totuttuun tapaan kokouksen yhteydessä järjestettiin pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden tapaaminen. Uusi jäsen valtuustoon noussut Europa Nostra Norwayn edustaja Grete Horntvedth toimi tapaamisen sihteerinä. Valtuuston kokouksessa Grete Horntvedth otti esiin kulttuuriperintökentän potentiaalin maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kulttuuriperinnön avulla voimme kertoa kulttuuristamme tulokkaille ja myös oppia heidän kulttuuristaan.

Kokoukseen kuului osana vierailu Setúbalissa Mosteiro de Jesus -luostarissa, jota on pidetty yhtenä parhaista Europa Nostran ja Euroopan investointipankki-instituutin 7 uhanalaisinta -ohjelman menestystarinoista. Vierailulla luostarissa saatettiin todeta, että korjaustyöt ovat tosiaan pitkällä, jos toisaalta tekemisen tapa eroaa pohjoisen Euroopan standardeista. Tapani Mustonen toi vierailun jälkeen kokouksessa esiin tarpeen huolehtia ohjelmaan kuuluvien restaurointi- ja konservointitöiden laadun varmistamisesta jatkossa ja ohjelmaa päätettiin kehittää tältä osalta.

Seuraava 7 Most Endangered -haku järjestetään keväällä ja haku päättyy toukokuussa. Europa Nostra Finland järjestää jälleen Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde -haun oman hakukohteen valitsemiseksi.

Kongressi kesäkuussa Pariisissa

Europa Nostra Finlandin Turun kongressin tuotoksena syntynyt Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making -kirja nousi tässäkin kokouksessa esille myönteisenä esimerkkinä mm. laadukkaiden julkaisujen merkityksestä, samoin meneillään oleva pohjoismainen yhteistyöhanke, jonka julkaisu esiteltiin Berliinin huippukokouksessa kesäkuussa. Huippukokouksen kymmeniin tapahtumiin osallistui kaikkiaan 1500 henkeä. Nuorille oli oma tapahtuma, johon osallistui 250 nuorta henkilöä eri puolilta Eurooppaa. Seuraava kongressi järjestetään Pariisissa kesäkuun jälkipuoliskolla, mutta tarkka aika ja paikka ovat edelleen avoimia. Alun perin kongressia suunniteltiin Romaniaan mutta se peruuntui hallituksen vaihtumisen johdosta sekä samanaikaisesta Romanian puheenjohtajuuskaudesta Euroopan Unionissa. Valtuuston syyskokous on Krakovassa lokakuussa.

Kansalaisosallistuminen esillä monessa hankkeessa

Esille nousi myös EU:n komission Voices of Culture -hanke, joka kokosi 35 valikoidun kulttuuriperintöorganisaation edustajaa yhteen keskustelemaan syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osallistamisesta kulttuurin keinoin. Tehtävänä oli laatia raportti kulttuurisektorin potentiaalista ja pullonkauloista osallistavassa toiminnassa ja myös pohtia keinoja syrjivien asenteiden vähentämiseksi Euroopassa. Europa Nostraa edusti Anna-Maija Halme, joka oli myös raportin toimituskunnassa. Raportin johtopäätökset on julkaistu suomeksi Kotiseutuliiton blogissa.

Kestävän turismin julistus Parempia paikkoja elää – parempia paikkoja vierailla julkaistiin lokakuussa osana Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta. Julistus esittelee kestäviä toimintatapoja. Asukkaiden osallistaminen ja aidon kulttuurin ja kulttuuriperinnön aseman vahvistaminen ovat julistuksen keskiössä, mutta myös matkailumarkkinoiden tarpeet otetaan siinä keskeisesti huomioon. Julistus huomioi samalla asukkaiden kokemuksen turisteista. Seuraava askel on koota parhaista käytännöistä laaja aineisto.

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tapahtumat ja tulokset olivat muutoinkin kokouksen huomion kohteena. Teemavuoden tuloksena EU:lle laaditaan uusi kulttuuriperinnön toimintaohjelmaa. Kulttuuriperintöopetus on huomioitu teemavuoden myötä hyvin.

Keskustelusta nousi esiin pienten kaupunkien kulttuuriperinnön laaja hävittäminen Euroopassa. Päätettiin nostaa tämä kysymys vastaisuudessa vahvemmin esiin.

Kulttuuriperintösäätiöiden yhteistyön kehittäminen on Europa Nostran uusi toimintamuoto. Säätiöiden filantrooppisessa yhteistyössä on mukana neljä suomalaista säätiötä: Suomen Kulttuurisäätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Saastamoisen säätiö ja Svenska kulturfonden.

Saksassa äärioikeistolainen ryhmä on ottanut Europa Nostra -nimen käyttöönsä, jopa ”meidän Eurooppamme” -käännöksenä. Nyt vastaavaa pelätään tapahtuvan muissakin maissa. Europanostra.fi-domain on jo valmiiksi EuNoF:n hallinnassa, mutta yleisten .com- ja .org päätteiden varaamista tulisi tutkia.

Uudistuvaa kulttuuriperintötyöskentelyä

Kokouksen päätteeksi säätiön tiloissa järjestettiin Helena Vaz da Silva -kulttuuriperintöpalkintojuhla. Tänä vuonna palkinnon sai brittiläinen historiantutkija ja televisiotoimittaja Bettany Hughes, jonka runsaasti kiitosta saanut raikkaan feministinen juhlaluento käsitteli naisten voimakkaasti vaihdellutta asemaa eri aikoina ja arkeologisten taidelöydöksien myötä syntynyttä tietoa aiheesta.

Kevään Pariisin kokouksessa uudeksi toimeenpanevaksi puheenjohtajaksi valittiin saksalainen Hermann Parzinger. Tämä näkyi jo kokouksessa, ja syntyi lupaava vaikutelma uusiutuvasta, ajan hermolla olevasta, osallistavampia ja demokraattisempia toimintatapoja käyttöön ottavasta kulttuuriperintöorganisaatiosta.

 

Kuva: Lissabonin valtuuston kokouksen ohjelmaan kuului vierailu Mosteiro de Jesus -luostarissa Setúbalissa. Luostaria on pidetty yhtenä menestyksekkäimmistä 7 uhanalaista kohteista. Kuva: Anna-Maija Halme.