Palkinnon hakeminen

Ehdotukset palkinnonsaajiksi jätetään syksyllä hakuohjeissa ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä. Voittajat julkistetaan keväällä ja palkitaan kesällä järjestettävässä seremoniassa. Pääpalkinnon saajat julkistetaan samassa tilaisuudessa.

Hyvä Europa Nostra -palkintohakemus esittelee vain oleelliset seikat. Se on lyhyt, ytimekäs ja mieleen jäävä. Hankkeiden tulee olla tuoreita mutta valmistuneita. Puutteellisesti laaditut hakemusasiakirjat saattavat jäädä kokonaan käsittelemättä. Hakemus tehdään joko englannin tai ranskan kielellä.

Hyvän konservointihankkeen tunnusmerkit

 • Hankkeen ja kohteen on oltava sekä Suomen että Euroopan mittakaavassa erityinen ja kiinnostava
 • Hankkeen suunnittelijat ja tekijät ovat alansa erityisasiantuntijoita
 • Hankkeessa on noudatettu yleisesti hyväksyttyjä konservointi- ja korjausperiaatteita
 • Kohteesta on tehty ennen suunnittelua riittävät tutkimukset, mielellään rakennushistoriallinen selvitys (ks. linkki alla)

Ohjeita hyvän palkintohakemuksen tekemiseen

 • Teetä hakemus asiantuntijalla, jos mahdollista.
 • Tee hakemuksesta tiivis
 • Kysy asiantuntijalta, mitä asioita hankkeesta kannattaa korostaa
 • Kirjoita mahdollisimman selkokielinen ja havainnollinen kertomus hankkeesta
 • Ota yhteyttä EuNoF:n asiantuntijaan ennen hakemuksen tekemistä ja pyydä hänet tarkistamaan valmis hakemus

Arvosteluprosessi

Kussakin maassa alan kansallinen asiantuntija käy tarkastamassa hakemuskohteen. Esitarkastaja kirjoittaa kohteesta lausunnon palkintolautakunnan jäsenille. Lisäksi Europa Nostran kilpailusihteeri laatii muutaman sanan luonnehdinnan jokaisesta kohteesta.

Alan ammattilaisista ja Europa Nostran jäsenistä koostuva palkintolautakunta arvostelee hakukohteet muutaman päivän aikana. Koska hakemuksia on useimmiten liki 200, on asiakirjojen oltava selkeitä, tiivistettyjä ja oleellisten seikkojen on tultava hyvin esiin.

Hankkeen työvaiheet on esitettävä selkeästi ja havainnollisesti

 • taustat ja lähtötilanne
 • historia ja tehdyt tutkimukset
 • suunnittelu- ja rakennusvaiheet

Havainnemateriaali

 • havainnemateriaalin tulisi olla selkeää ja monipuolista: karttoja, piirustuksia, havainnekuvia ja valokuvia mielellään korkeintaan A4- tai A3-koossa
 • kohteiden työmaavaiheiden dokumentointipiirustuksia ja -valokuvia arvostetaan, samoin ennen–jälkeen-valokuvia

Opaskirjallisuutta

 

Lisätietoja

arkkitehti Tapani Mustonen
etunimi.sukunimi @arkkitehditmustonen.fi
puh.  050 5695 704

Heritage Awards Coordinator Elena Bianchi
Europa Nostra
eb europanostra.org
puh. +31 70 302 40 58