Suomalaiset palkitut

Pääpalkinto (Grand Prize)

10 000 euron rahapalkinto (nimitys 2008 saakka palkinto ”Prize”).

2018 Suomalaiset kulttuurikasvatussuunnitelmat ja Kulttuurivoltti-hanke
Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa lapsille ja nuorille kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatusta osana kunnan perusopetusta. Kulttuurivoltti-hankkeella onnistuttiin kasvattamaan suunnitelmien määrää.

2016 Adoptoi monumentti -hanke, Vapriikki, Tampere
Tuhannet pirkanmaalaiset ovat innostuneet paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja adoptoineet mm. arkeologisia kohteita, rakennuksia ja rakennelmia. Vapriikki jakaa yhteisöille tietoa kohteista ja auttaa hyvien menetelmien valitsemisessa – puuttumatta liikaa toimintaan.

2009 Kesälahden kirkon kellotapuli
Ainutlaatuinen osa eurooppalaista puurakentamisen perintöä restauroitiin taidokkaasti – oppia vanhan katon rakennustavasta ottaen.

2002 Kierikkikeskus, Yli-Ii
Ainutlaatuinen kivikautta esittelevä ulkoilmamuseo.

Palkinto (Award)

(vuoteen 2008 saakka mitalli ”Medal”)

2017 Paavo Nurmi Games
Juoksijalegendan elämäntyötä pidetään esillä jakamalla hänestä tietoa ja järjestämällä hänen elämäntyötään kunnioittavia urheilukilpailuja.

2012 Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle 2009–2012 -hanke
Tuupovaara-seuran ja ELY-keskuksen yhteishankkeessa restauroitiin 32 kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusta ja 75 työllistettyä oppi rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön arvoja.

2009 Grotenfeltin suvun hautakappeli, Joroinen
Hautakappelin seinämaalausten huolellinen ja taitava restaurointi, jonka toteutti taidekonservaattori Jaana Paulus työryhmineen.

2007 Tapiolan uimahalli, Espoo 
Aarne Ervin suunnitteleman uimahallin taitava tekniikan uusiminen, restaurointi ja laajennustyö 1960-luvun arkkitehtuuria kunnioittaen.

2006 Helsingin yliopiston Porthania
Aarne Ervin suunnitteleman vuonna 1957 valmistuneen yliopistorakennuksen toiminnallinen uudistaminen ja restaurointi.

2000 Suomenlinna, Helsinki
Tärkeän historiallisen linnoituksen laaja, huolellisesti suunniteltu ja onnistunut korjaus- ja elävöitystyö.

1995 Turun konservatorio
Entisen köysitehtaan ja telakkahallin muuttaminen hienoksi ja tunnelmalliseksi musiikkitaloksi.

1992 Säätytalo, Helsinki 
Vuonna 1891 säätyvaltiopäiviä varten rakennetun talon entisöinti ja konservointi perinteisin menetelmin ja materiaalein.

1987 Vanha Rauma 
Vanhan kaupunginosan lukuisia rakennuksia käsittänyt hyvä entisöinti- ja uudistusohjelma.

Ulkomailla sijaitsevat palkitut suomalaishankkeet

2015 Viipurin kirjaston restaurointi
Alvar Aallon vuonna 1935 valmistunut kirjasto on yksi hänen mestariteoksistaan. Poikkeuslaatuisen hienovarainen ja huolellisiin tutkimuksiin perustuva restaurointihanke sai kiitosta myös suomalaisten ja venäläisten välisestä hyvästä yhteistyöstä.

2005 Paanajärvi, Venäjä   
Syrjäisessä Paanajärven kylässä sijaitsevien arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisten hirsirakennusten kunnostaminen perinteisin työmenetelmin.

2001 Villa Tammekann, Tartto, Viro
Alvar Aallon suunnitteleman alunperin omakotitaloksi suunnitellun Villa Tammekannin peruskorjaus, jonka Turun Yliopistosäätiö toteutti.

Kunniakirjat / erityismaininnat

(kunniakirjoja jaettiin vuoteen 2008 saakka)

2018 Kansalliskirjaston peruskorjaus
Vuonna 1840 valmistuneen Engelin suunnitteleman kirjaston suojelumääräykset, rakennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason rakennuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle

2017  Valtion metsien kulttuuriperintökohteiden inventointi 2010–2015
Valtion metsissä dokumentoitiin yli 10 000 kohdetta, jotka sisälsivät yli 100 000 yksittäistä rakennetta. Vanhimmat kohteista olivat lähes 10 000 vuoden takaa ja nuorimmat 1960-luvulta.

2014 Padise–Vantaa keskiaikahanke (erityismaininta)
Virolainen Padisen kunnan ja Vantaan kaupungin yhteishankkeessa Vantaan tutkimuskohteena olivat keskiaikaiset kylät ja virolaisten tavoitteena oli Padisen luostarin restaurointi- ja konservointityöt.

2012 Benito Casagrande (erityismaininta)
Arkkitehti Benito Casagrande omistautuneesta toiminnasta Turun historiallisen keskustan säilyttämiseksi.

2012 Aallon paviljongin konservointileiri Venetsiassa
Konservaattoreiden työleiri Alvar Aallon suunnitteleman Paviljongin konservoimiseksi Venetsiassa.

2004 Visavuori, Valkeakoski
Kuvanveistäjä Emil Wikströmin (1864–1942) kansallisromanttisen taiteilijakodin ja ateljeen huolellinen ja hyvin dokumentoitu entisöinti.

1996 Sodankylän vanha kirkko
Vuonna 1689 rakennetun harvinaisen ja tärkeän puukirkon säilytys ja entisöinti.

1995 Vanha Porvoo
Toimet vanhan Porvoon säilymisen varmistamiseksi: jokivarren perustusten entisöinti, vanhojen katujen alentaminen ja uudelleenpäällystys ja ilmainen korjausneuvonta rakennusten omistajille.

1993 Leineperin ruukki, Ulvila
Kestävän kehityksen hengessä yksityisten omistajien yhdessä viranomaisten kanssa toteuttama 1700-luvun ruukin huolellinen entisöinti ja koko kylän elävöitys.

1991 Suvanto, Pelkosenniemi 
Työ ainutlaatuisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kylän ja sitä ympäröivän maiseman säilyttämiseksi.

1990 Puu-Vallila, Helsinki
Puukaupunginosan säilytys ja entisöinti.

1988 Leijona- ja Sarvikuono-korttelit, Helsinki 
1700-luvulla rakennettujen, osoitteessa Aleksanterinkatu 20–24 ja 26–28, sijaitsevien kortteleiden huolellinen entisöinti ja elävöitys kaupalliseen ja hallinnolliseen käyttöön.

Suomeen myönnetyt apurahat

2000 Fagervik, Inkoo 
Apuraha Otto von Frenckellille Fagervikin kartanon orangerin restauroimiseksi.

Euroopan ympäristövuoden palkinto

1988 Fiskars ja Billnäs, Pohja
Pohjan kunta palkittiin Euroopan ympäristövuoden 1988 Europa Nostra -palkinnolla Fiskarsin ja Billnäsin rautaruukkiyhdyskuntien säilyttämisestä.