Matkaraportti

Europa Nostra Finlandin hallituksen jäsen arkkitehti Tapani Mustonen nimitettiin kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran hallituksen jäseneksi 7. –8. toukokuuta Pariisissa pidetyssä järjestön valtuuston kokouksessa. Samassa kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin saksalainen kansainvälisesti ansioitunut arkeologi ja historioitsija Hermann Parzinger, joka toimii myös preussilaisen kulttuurisäätiön Stiftung Preußischer Kulturbesitz puheenjohtajana.

Mustonen on toiminut Europa Nostran valtuuston jäsenenä ennen nimitystä vuodesta 2013 lähtien. Mustonen on modernin arkkitehtuurin restauroinnin asiantuntija, joka on ansioitunut mm. palkitun Viipurin kirjaston korjaustöiden pääsuunnittelijana. Mustonen toimi Europa Nostra Finlandin puheenjohtajana vuodesta 2012 aina kevääseen 2018.

”Tarvitsemme Heritage Is Ours -kirjan kaltaista toimintaa lisää”

Hermann Parzinger julistautui puheessaan vakaumukselliseksi eurooppalaiseksi, jolla on iso visio Europa Nostralle: on laadittava Euroopalle työlista, agenda, kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Berliinin European Heritage Summitista hän suunnittelee alkua merkittävälle kulttuurialoitteelle. Berliiniin odotetaan lukuisia kulttuuriministereitä eri Euroopan maista. Tapahtuman on tarkoitus olla mahdollisimman avoin kaikille kulttuuriperintöorganisaatioille Euroopassa. Parzinger totesi, että nuoria europanostralaisia tarvitaan toimintaan mukaan lisää, ja historian opetusta on parannettava: nykyaikaa on mahdollista ymmärtää vain tuntemalla seikat, joiden myötä tilanteeseen ollaan tultu. Parzinger kiinnitti huomiota myös digitalisaation merkitykseen kulttuuriperinnön saatavuudessa ja demokratisoinnissa.

Parzingerin visiota kiitettiin. Belgialainen valtuuston jäsen ja R. Lemairen kansainvälisen konservointikeskuksen johtaja Koen Van Balen tosin oli huolissaan järjestön keskittymisestä liiaksi ylätason ohjelmiin. Europa Nostran tulisi Balenin mukaan tuoda enemmän esiin paikallista toimintaa suomalaisten Heritage Is Ours – Citizens Participating in Decision Making -kirjan hyvän esimerkin mukaisesti.

Anna-Maija Halme esitteli Heritage Is Ours -kirjan. Kirja oli keskeisenä huomion kohteena koko valtuuston kokouksen ajan ja se oli linkitetty myös viimeisimpään uutiskirjeeseen. Muutamaa päivää ennen kokousta pääsihteeri luovutti kirjan EU-komissaari Tibor Navracsikselle, mikä osoitti, että myös pääsihteeri pitää kirjaa merkittävänä ja esittelemisen arvoisena.

 

Turismisektorin kanssa yhteistyöhön

Varapuheenjohtajistoon kuuluva Piet Jaspaert on ollut aktiivisesti laatimassa turismia ja kulttuuriperintöä käsittelevää julistusta ”Better places to live, better places to visit”, joka on tällä hetkellä vielä työn alla oleva pitkähkö muistio, mutta silti kaikkiaan merkittävä avaus sektoreiden yhteistyön kehittämiseksi siten, että turismi kehittyy kulttuurisesti ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Työssä hyödynnetään Kulttuuriperintö on tärkeä Euroopalle -tutkimusraporttia. Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Turismi aiheuttaa esimerkiksi Venetsiassa ja Barcelonassa isoja ongelmia, mutta avaa myös mahdollisuuksia. On tärkeää tehdä yhteistyötä turismisektorin kanssa, jotta turismin kehitykseen voidaan vaikuttaa.

Pääsihteeri Sneška Quaedvlieg-Mihailović esitteli suunnitelman Euroopan kulttuuriperintötalosta Brysselissä kulttuuriperintöasian pitämiseksi paremmin esillä Euroopassa sekä eri toimintojen ja osaamisen kokoamiseksi saman katon alle. Suunnitelma sai kannatusta, ja sitä pidettiin hienona potentiaalisena aloitteena Kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle.

Europa Nostran vuoden 2017 talous jäi muutaman tuhannen euron verran voitolliseksi, mistä kiitettiin Europa Nostra Finlandia ja tappiotonta Turun kongressia.

Kokous järjestettiin Élysée-palatsin vieressä sijaitsevalla klubilla Cercle de l’Union interalliéessa, joka perustettiin yli sata vuotta sitten edistämään eri maiden eliittien kansainvälistä dialogia. Entinen puheenjohtaja Denis de Kergorlay toimii järjestön puheenjohtajana. Kokoukseen osallistuivat Suomesta Tapani Mustonen ja Anna-Maija Halme.

Muistion kirjoitti Anna-Maija Halme