Hermann Parzinger on ehdokas seuraavaksi Europa Nostran toimeenpanevaksi puheenjohtajaksi. Kuva: Europa Nostra.

Europa Nostran valtuuston syyskokous pidettiin Haagissa Hollannin senaatissa. Rahastonhoitaja Huub Doek on entinen senaatin jäsen.

Europa Nostran valtuuston suomalaisjäsenet Tapani Mustonen ja Anna-Maija Halme osallistuivat kokoukseen sekä lisäksi European Heritage Congressin -seminaarikirjan toimituskokoukseen 17.11. ja Mustonen myös 7 uhanalaisinta kulttuuriperintökohdetta -seurantakokoukseen 15.11.

Tapani Mustonen esitteli valtuuston kokouksessa em. seminaarikirjan ja seminaarin Osallistuminen on tärkeää kulttuuriperinnölle (Taking Part in Cultural Heritage Matters) 12. maaliskuuta. Hän kertoi myös, että pohjoismaiset jäsenet suunnittelevat palkintohankkeidensa tietojen koostamista yhteiseksi näyttelyksi ja kirjaksi.

Anna-Maija Halme valittiin kolmejäsenisen neuvoa-antavan vaalikomitean jäseneksi. Vaalikomitea tarkistaa ehdokkaiden kelpoisuuden ja antaa jäsenille suosituksia äänestyksen evästykseksi. Aiemmista vuosista poiketen viime vuosina ehdokkaita on ollut huomattavasti paikkoja enemmän, ja esimerkiksi Norjan maaedustuston edustaja sai suosituksen vetää ehdokkuutensa pois ja kartuttaa ansioitaan järjestön toiminnan piirissä. Ukraina jäi kokonaan ilman edustusta.

Varapuheenjohtaja John Sell kiitti Europa Nostra Finlandia erinomaisen kongressin ja erityisesti eurooppalaisen tason palkintojuhlan järjestämisestä.

Europa Nostran talous ollaan onnistuttu vakauttamaan muutaman viime vuoden aikana, jolloin järjestö on saanut Luova Eurooppa -tukea ja tällä hetkellä muutaman tuhannen miinuksella olevan tuloksen uskotaan tasoittuvan vuoden loppuun mennessä. Talouskatsauksessa rahastonhoitaja Huub Doek kiitti Turun kongressia, budjettiyhteistyötä sekä kongressin hyvin pientä tappiollista tulosta, mistä valtuusto kiitti EuNoF:n ja Europa Nostran taloudenpitoa aplodein.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi on avoin kaikille, joten ohjelmaan on helppo päästä mukaan. Paikalliset hankkeet otetaan ohjelmaan maakoordinoinnin kautta, eurooppalaiset Europa Nostran kautta.

Europa Nostran vuoden viestinnällisenä hankkeena on mm. Plácido Domingon videotervehdys sosiaalisessa mediassa Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Europa Nostra toivoo, että yhteisöt eri puolilla Eurooppaa tekisivät samoin esimerkiksi tärkeän kulttuuriperintökohteen edessä tuona päivänä.

Nuoret haluttiin erityisesti huomioitavan vuoden suunnittelussa. Monissa vuoden hankkeissa nuoret ovatkin keskiössä.

Kehitteillä on kulttuuriperintöyhteistyötä yliopistojen kanssa, erityisesti Leuvenin yliopiston kanssa.

Europa Nostralla on meneillään Luova Eurooppa -rahoitteinen verkostoitumishanke vuosina 2017-2021 nimellä “Sharing Heritage – Sharing Values”.

Kaakkois-Eurooppa on yksi Europa Nostran keskeisistä kehitysalueista.

Päätettiin keskittyä erityisesti kulttuuriperintöopetuksen tukemiseen, mm. Euroopan unionin huomion kiinnittämiseksi vahvemmin asiaan. Hyviä malleja on olemassa mm. Isossa-Britanniassa. Myös Euroopan historianopettajien liitolla Eurocliolla on hanke, jota voi hyödyntää kulttuuriperintöopetuksessa.

Tapahtumia toivottiin järjestettävän runsaasti European Heritage Days -tapahtuman – eli suomalaisittain Euroopan kulttuuriympäristöpäivien – aikaan syyskuussa osana päivien ohjelmaa.

European Heritage Summit Berliinissä 18.–24.6.2018

Berliinin European Heritage Summitiin 18.–24.6. odotetaan korkean tason osanottajia. Kaikkien jäsenorganisaatioiden puheenjohtajien toivotaan osallistuvan tapahtumaan. Eurooppalainen kulttuuriperintö on tapahtuman fokuksessa.

Europa Nostran hallituksen jäsen ja yksi summitin keskeisistä järjestäjistä Hermann Parzinger on ehdokas seuraavaksi toimeenpanevaksi puheenjohtajaksi. Parzinger on erittäin tunnettu saksalainen arkeologi ja historioitsija sekä Stiftung Preußischer Kulturbesitz -säätiön (Preussin kulttuuriperintösäätion) puheenjohtaja.

Parzingerin tavoitteena on selkeyttää Europa Nostran asennoitumista aineetonta kulttuuriperintöä kohtaan. Hän haluaa, että Berliinin European Heritage Summitille asetetaan selkeät sisältötavoitteet, mahdollisesti liittyen kulttuuriperintöopetukseen.

Vuonna 2019 Romanian Sibiuun

Vuonna 2018 valtuuston kevätkokous järjestetään eri paikassa kuin vuosikokous. Istuva toimeenpaneva puheenjohtaja Denis de Kergorlay järjestää kokouksen toukokuussa Pariisissa.

European Heritage Congress 2019 järjestetään Romaniassa Sibiussa, jonka historia ulottuu 1000-luvulle saakka. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kongressi järjestetään Itä-Euroopassa.

 

Muistion kirjoitti Anna-Maija Halme