Kuva: Kansalliskirjaston kupolisali, Arno de la Chapelle.

Kansalliskirjaston peruskorjaushanke on saanut Euroopan unionin ja Europa Nostran yhteisten kulttuuriperintöpalkintojen erityismaininnan. Hankkeen pääsuunnittelusta vastasi turkulainen LPR-arkkitehdit Oy.

Vuonna 1840 valmistunut rakennus on osa Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa Helsingin empire-klassisistista Senaatintoria. Rakennus on suojeltu moninkertaisesti, mm. rakennussuojelulailla vuonna 2005. Kansalliskirjasto on Suomen vanhin yliopistollinen kirjasto. Sen tehtävänä on koota, säilyttää ja suojata suomalaista kirjoitettua kulttuuriperintöä ja tuoda se suuren yleisön ja tutkijoiden saataville fyysisesti ja digitaalisesti.

Suojelumääräykset, rakennuksen symbolinen arvo, historia, materiaalien arvo ja merkitys kaupunkikuvassa asettivat vaatimustason rakennuksen kaikkien aikojen laajimmalle restaurointityölle. Tehtävänä oli säilyttää rakennus alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan kirjastona ja sovittaa rakennukseen uutta kirjastotekniikkaa. Kansallinen kulttuuriperintö ja arkkitehtuuri tuli säilyttää kokonaisuudessaan sekä antaa tuleville kävijöille mahdollisuus kokea Engelin suunnittelema tilasarja.

On arvioitu, että kaikkiaan puolet käytettävissä olevista suomalaisista konservaattoreista ja restauroinnin ammattilaisista työskenteli kirjastotyömaalla jossain korjaustyön vaiheessa. Julkisivut korjattiin Okulus oy:n suunnitelmien mukaan 2011–2012, ja LPR-arkkitehtien suunnittelema laaja korjaustyö toteutettiin vuosina 2013–2015.

LPR-arkkitehdit Oy on kokenut korjausrakentamiseen erikoistunut arkkitehtitoimisto, joka on vastannut Kansalliskirjaston lisäksi mm. Helsingin Kaupunginteatterin viime vuonna valmistuneesta peruskorjauksesta. Turkulainen, vuonna 1973 perustettu, LPR-arkkitehdit Oy on voittanut arkkitehtuurikilpailuissa yhteensä 12 ensimmäistä palkintoa, tunnetuimpana vuonna 2011 valmistuneen Helsingin Musiikkitalon kansainvälisen suunnittelukilpailun.

Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnon erityismainintoja (European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award: Special Mention) jaettiin tänä vuonna 12 hankkeelle 11 eri Euroopan maahan. Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintöyhdistysten liitto, joka toimii 40 maassa Euroopassa. Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland ry (EuNoF). Europa Nostran päätapahtuma European Heritage Congress järjestettiin itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi toukokuussa 2017 Turussa.

Europa Nostran englanninkielinen lehdistötiedote:

www.europanostra.org/2018-eu-prize-for-cultural-heritage-europa-nostra-awards-special-mentions

Lisätietoja palkinto-ohjelmasta:

www.europanostra.fi/europa-nostra/palkinnot
www.europeanheritageawards.eu/programme