Kuvat: Vasemmalla Kirsi Moisander, oikealla Katariina Ruuska-Jauhijärvi

Katariina Ruuska-Jauhijärvi uutena hallitukseen

Kirsi Moisander on yksi maamme keskeisimmistä kulttuuriperintöasiantuntijoista ja -vaikuttajista. Hän on toiminut aiemmin mm. rakennustutkijana sekä toiminut kulttuuriperintöjärjestöissä aktiivisesti ja on tällä hetkellä Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja.

”Suomalainen kulttuuriperintö on saanut piirteitä sekä lännestä että idästä. Olemme yksi osa eurooppalaista kulttuuriperintöä, ja tuomme siihen kokonaisuuteen oman panoksemme. Maassamme on jäljellä erittäin vähän vuotta 1920 edeltävää rakennuskantaa, joten sen  säilymiseen ja hoitamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennusten jatkuvan hyvän ylläpidon ja huolellisen korjauksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Europa Nostra jakaa tietoa kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä kysymyksistä. On hienoa olla mukana merkittävän eurooppalaisen järjestön työssä”, Moisander toteaa.

Kirsi Moisander omistaa yhdessä leppävirtalaisen puolisonsa kanssa 1854 valmistuneen talon Leppävirralla. Sitä he ovat entistäneet ja  asuneet  yli kaksikymmentä vuotta.

Hallituksessa aloitti uutena jäsenenä konservaattori Katariina Ruuska-Jauhijärvi Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osastosta. Hallituksessa jatkavat arkkitehti Benito Casagrande, Ritarihuonekamreeri Johan Grotenfelt, Suomen Arkkitehtiliiton edustajana erityisasiantuntija Heini Korpelainen, Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran toiminnanjohtaja Hanna Lämsä ja arkkitehti Tapani Mustonen.

Europa Nostra – miljoonien eurooppalaisten kansalaismielipiteen kanava

”       Euroopan merkittävin alan järjestö ja -verkosto, jäseniä 40 maassa, jäsenjärjestöjen toiminnan piirissä 5 miljoonaa henkilöä
”       Voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö
”       Tekee yhteistyötä EU:n kanssa ja jakaa Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot
”       Kampanjoi Euroopan uhanalaisen kulttuuriperinnön puolesta
”       Puheenjohtajana maailmankuulu oopperalaulaja maestro Plácido Domingo
”       Jäseninä sekä yhteisöjä että yksityishenkilöitä

Europa Nostra Finland – Suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa

”       Alan suomalaisten järjestöjen yhteistyöelin ja kanava Eurooppaan
”       Jäsenyhteisöjä ovat Association of Castles and Museums Around the Baltic Sea, PKL-Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto, Ritarihuone, Suomen arkkitehtiliitto, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Suomen Museoliitto