Toimittajat
Anna-Maija Halme
Tapani Mustonen
Jussi-Pekka Taavitsainen
Suzie Thomas
Astrid Weij

Graafinen suunnittelu 
Nalle Ritvola

Julkaisija
Europa Nostra Finland, Helsinki 2018

ISBN 978-952-94-0180-2 (nidottu)
ISBN 978-952-94-0181-9 (PDF)

Forssa Print 2018

Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon (Heritage is ours – Citizens participating in decision making) esittelee hyviä kulttuuriperintöosallistumisen ja -osallistamisen malleja eri puolilta Eurooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kansalaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestävästi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Esittelyssä on sekä kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja.

Esipuhe

Markku Markkula
Turun julistuksen
kommentti

Maunu Häyrynen:
Kulttuuriperintö ja
osallistuminen

Brigham & al.
Uteliaisuus voi ruokkia
demokratiaa

Peep Pillak
Keppi, porkkana
ja Viron kulttuuri-
perintöseura

Karel Loeff
Lähettiläitä
luomassa

Marjatta Sihvonen:
Luonnon monimuotoisuus,
kulttuuriperintö ja
tiedeviestintä

Elena Olshanskaya:
Tutki menneisyyttä.
Toimi nyt.
Vaikuta tulevaisuuteen.

Erik Schultz
Norjan rannikkoliitto

Christian Sannemann
Artova-malli

Erik Vind

Dragør– 100 vuotta
yhteistyötä

Tuija-Liisa Soininen
Adoptoi monumentti

Mylène Bidault

Kulttuuriperintö ja osallisuus
ihmisoikeuskysymyksinä

Anita Vaivade

Aineettoman kulttuuriperinnön
suojeleminen

Peter Collins

Kansalaisten osallistuminen
alueidenkäytön suunnitteluun
Englannissa

Lia Ghilardi
Eheitä
kaupunkeja…

Matti Hakamäki
Kaustinen – arvostusta
paikalliskulttuurille

Philip Geoghegan
ENtopia – yhteisöpohjainen malli
paikkojen kehittämiseksi

Costa Carras
ENtopia Kreikassa

Kirsti Kovanen
Hyviä käytäntöjä
ihmisten kuuntelemiseen

Maarit Kahila-Tani,
Marketta Kyttä,
Pilvi Nummi
Paikkasidonnaisten muistojen
joukkoistaminen

Višnja Kisić
Kulttuuriperintö
moniarvoisuuden
aikakaudella

Kirja pohjautuu toukokuussa 2017 Turussa European Heritage Congressin yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen seminaariin Sharing heritage – Citizens participating in decision making. Seminaariin ja kirjaan on koottu hyviä malleja eri puolilta Eurooppaa hyödyntämällä kansalaisjärjestö Europa Nostran laajaa verkostoa. Teemaa pohjustavat kulttuurisuunnittelun eurooppalaiset asiantuntijat Lia Ghilardi ja Maunu Häyrynen. Kulttuuriperintöosallistumisesta ihmisoikeutena kirjoittaa ihmisoikeusjuristi Mylène Bidault YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistosta (OHCHR). Alan palkittu serbialainen tutkija Višnja Kisić kirjoittaa kommenttiartikkelissaan kulttuuriperinnön poliittisuudesta, konfliktisuudesta ja kulttuuriperinnön pimeistä puolista.

Kirja ja seminaari muodostavat eurooppalaisten asiantuntijoiden ja aktivistien välisen dialogin kulttuuriperintöalalla paljon keskustelua herättävästä aiheesta.