Taking Part in Cultural Heritage Matters

Aktiv delaktighet gör skillnad för kulturarvet

Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden 2018 seminaari

Maanantaina 12. maaliskuuta 2018 
Ritarihuone (Ritarikatu 1, Helsinki)

Europa Nostra Finland järjestää 12.3.2018 iltapäivällä Helsingissä kirjanjulkistamisseminaarin Osallistuminen on tärkeää kulttuuriperinnölle. Tilaisuus on kaikille avoin.

Seminaari on jatkoa viime toukokuussa Turussa järjestetylle European Heritage Congressin seminaarille Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making. Samassa tilaisuudessa julkaistaan kirja, joka koostuu kongressiseminaarin esitelmöitsijöiden kirjoittamista artikkeleista.

Sharing Heritage -seminaari tuotti Turun julistuksen Taking Part in Cultural Heritage Matters, jonka mukaan jatkoseminaari on nimetty. Seminaarissa jatketaan aiheen käsittelyä julistuksen hengessä.

Seminaarin ohjelma 

Turun julistus: Osallistuminen on tärkeää kulttuuriperinnölle 

www.europanostra.fi/turun-julistus-osallistuminen-on-tarkeaa-kulttuuriperinnolle

Åbo-deklarationen: Aktiv delaktighet gör skillnad för kulturarvet

www.europanostra.fi/sv/abo-deklarationen-aktiv-delaktighet-gor-skillnad-for-kulturarvet

Turku Manifesto 2017: Taking Part in Cultural Heritage Matters 

www.europanostra.fi/en/taking-part-in-cultural-heritage-matters