Rösten för kulturarvorganisationerna i Europa

Europa Nostra Finland är Europa Nostras lokala föreningen och de finska kulturarvsorganisationernas röst i Europa. Europa Nostra är en i 40 länder verkande medborgar organisation som gör nära samarbete med den europeiska unionen. Föreningen har bland annat fått till uppgift att utdela de årliga prisen för kulturarv i samband med det egna prisutdelnings programmet.

Det årliga huvudevenemanget European Heritage Congress anordnas under Finlands självständighets jubileumsår 10.–14. maj 2017 i Åbo.

Alla finska medlemmar i Europa Nostra är även medlemmar i Europa Nostra Finland.

Information, kampanjer, pris

Europa Nostra ger ut information och har rådgivning om kulturarv samt ordnar informationskampanjer för bevarandet av kulturarvet.

Den synligaste delen av verksamheten är utdelningen av de årliga prisen för framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla kulturarv och historiska miljöer runt i Europa.

I samband med utdelningen av de egna prisen delar föreningen ut Europeiska unionens priser för kulturarv. Finska kulturarv har klarat sig väl i utdelningen av dessa pris. Se. Palkinnot och Suomalaiset palkitut.

Det går att ansluta sig till föreningen som personmedlem.

Föreningen anordnar för medlemmarna högklassiga studieresor och konferenser.

I anslutning till kongresserna görs kulturhistoriskt intressanta besök.

I Europa Nostras fullmäktige har Finland två representanter: Ordförande för EuNoF arkitekt Tapani Mustonen och sekreteraren för EuNoF kommunikationschef Anna-Maija Halme.

Europa Nostra är en icke vinstdrivande organisation, vars verksamhet finansieras med medlemsavgifter, donationer, EU kommissionen, andra offentliga instanser samt av privata finansierer erhållna medel.

Föreningens kontor är i samband med Suomen Kotiseutuliitto’s kontor.