Europa Nostra / European Heritage Congress 11.–15.5.2017 Åbo

Forum Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making, Turku, May 13th

Åbo, 13.5.2017

I en föränderlig värld kan kulturarvet ges många olika tolkningar. Det finns en mängd kanaler genom vilka enskilda individer, sakkunniga och allmänheten kan ge dessa tolkningar olika betydelser.

De flesta kommuner tävlar om investeringar, mänskliga resurser och besökare. Många lokala myndigheter möter svårigheter när det gäller att garantera hög livskvalitet och full sysselsättning. Branding, utveckling och turismstrategier motsvarar inte alltid känslan för platsens identitet och för det lokala samhällets behov, och kan därför ha negativa effekter.

Det är angeläget att medborgare som involveras i beslutsprocessen får en möjlighet att värna om kulturvärden och traditioner och främja en positiv förändring.

Det är viktigt att mångfalden mellan och inom grupper respekteras. I detta sammanhang skall kulturell diversitet både mellan och bland lokala gemenskaper respekteras.

Det gäller för oss att försäkra oss om att alla fullt förstår vad kulturarv och dess synliga manifestation representerar som samhällets huvudström.

Samhället bör tillåta och uppmuntra medborgarna att aktivt verka för att värna kulturarvet. För att engagera allmänheten bör nya metoder att utveckla interaktivitet och delaktighet’ även genom lagstiftning, kontinuerligt utforskas och polarisering undvikas. En grundlig förståelse för lokal kultur och miljö kan väsentligt fördjupa effekterna av ett sådant engagemang.

Vi bör närma oss dessa frågor utifrån nationella, regionala, lokala och europeiska aspekter. På europeisk nivå passar detta väl inom ramen för principerna om delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet som Europeiska unionens råd nyligen har antagit.

Vi har makten i våra händer. Detta är ett upprop till handling.

Turku Manifesto 2017: Taking Part in Cultural Heritage Matters

Turun julistus: Osallistuminen on tärkeää kulttuuriperinnölle

Läs mer av forum http://www.europanostra.fi/en/forum-sharing-heritage-citizens-participating-in-decision-making

Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making