Åbo-deklarationen: Aktiv delaktighet gör skillnad för kulturarvet

Europa Nostra / European Heritage Congress 11.–15.5.2017 Åbo Forum Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making, Turku, May 13th Åbo, 13.5.2017 I en föränderlig värld kan kulturarvet ges många olika tolkningar. Det finns en mängd kanaler genom vilka...