Europa Nostra ordnar det viktigaste årliga kulturarvs evenemanget European Heritage Congress i Åbo 11.-15.5.2017 i samarbete med Europa Nostra Finland. Kongressen förverkligas med stöd av Kreativa Europa och är en del av Finlands självständighets festår firande. I förverkligandet samarbetar Europa Nostra med bl.a Åbo stad, miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi, Turun yliopisto och Turun yliopistosäätiö, Finlands Hembygdsförbund, Åbosamfundet och Turun aikuiskoulutuskeskus. Evenemanget är under beskydd av Finlands president Sauli Niinistö.

Som besökare väntas europeiska kultur påverkare och med det kvalitativt höga programmet blir evenemanget även en av festårets höjdpunkter. Kongressen är Europa Nostras huvudevenemang för året där även Europeiska unionens priser för kulturarv delas ut. Evenemanget kulminerar i prisfestligheterna, där vi har möjlighet att presentera vårt kulturlivs klaraste stjärnor. Prisen delas ut av Europa Nostras ordförande Plácido Domingo tillsammans med Tibor Navracsics, EU:s kommissarie för kulturärenden.

I maj 2016 arrangerades kongressen i Madrid med hedersordförande för Hispana Nostra, drottning Letizia, som beskyddare. Före det har kongressen hållits i Oslo 2015, Wien 2014, Lissabon 2012 och Amsterdam 2011.

Finland kommer att vara årets tema i den kvalitativt högtstående tidskriften Europa Nostra Heritage Action. I tidskriften presenteras det finska kulturarvet och kulturarv verksamheter. De prisbelönta får även stor uppmärksamhet. I tidskriften kommer även Åbolands skärgård, finsk design och konst att presenteras.

De bästa projekten inom kulturarvet presenteras

I Excellence Fair evenemanget presenterar de bästa projekten inom kulturarvet. Ytterligare arrangeras i samband med kongressen ett Forum med samband till ämnet som ett seminarium vars mål är att med exempel förbättra medborgarnas möjlighet att delta i planeringen av det kulturarv som berör dem. Finland var för ett sekel sedan och ännu idag en vägvisare inom demokratin. Under kongressen förbereds även året 2018 som är året för det europeiska kulturarvet, genom att presentera medborgarorganisationers verksamhet.

Européernas, finländarnas och åbobornas fest

Kongressen arrangeras i centrum av Åbo vid stranden av Aura å. Till evenemanget hör rikligt med publiklockande program. Förutom 300-500 utländska gäster från hela Europa väntas hundratals finländare delta i evenemangen. Finsk kultur och Åbos historia förevisas åt gästerna på exkursioner.

I samarbete