I Europa Nostra kongressen i Åbo 11–15 maj, har en hel dag som reserverats för arvet från sjöfarten (Maritime Heritage Day).

Torsdagen den 11 maj inleds med presentationer av finska fyrar och kustfort. Sjökortens historia presenteras av sjöfartsrådet Juha Nurminen. Därefter kommer det vetenskapliga rådets medlemmar från Spanien, Cypern, Italien, Tyskland, Grekland, Irland, Frankrike och England att beskriva en fyr i sitt land.

Eftermiddagen är ägnad åt det industriella och ingenjörstekniska arvet. Åbo båt- och varvsindustrins historia beskrivs och miljön som den format genom tiderna. Presentationerna avslutas med en översikt av dagens marina kluster i Åbo och den framtida sjöfarten med logistiken kring den.

Dagen avslutas med en exkursion och ett besök på Pernå varvet som idag heter Meyer Turku Oy.