Det europeiska kulturarvet firas i Åbo 11–15 maj 2017 genom evenemanget European Heritage Congress. Det går fortfarande att anmäla sig till många av kongressens begivenheter på adressen europanostra.org/european-heritage-congress.

Det ena av kongressens huvudteman är medborgarnas aktiva engagemang i frågor som rör utformningen av kulturarvet. Europa Nostra Finland ordnar tillsammans med Åbo universitet och Åbo Akademi seminariet Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making. Seminariet hålls på Åbo universitet 13 maj. Programmet finns på adressen https://www.europanostra.fi/sv/forum-program-european-heritage-congress-13-may-2017-turku/

På seminariet utbyts bl.a. goda idéer som har kommit till genom medborgarinitiativ på olika håll i Europa. Helen Graham, som är biträdande professor i kulturarv på universitetet i Leeds, samt medborgaraktivisterna Lianne Brigham och Richard Brigham kommer att presentera projektet York Past and Present. Projektet har framgångsrikt påverkat kulturarvets öde genom uppmärksamhet på sociala medier.

Den ryska medborgaraktivisten Elena Olshanskaya berättar om projektet White City i Moskva.

Medborgaraktivism som människorättsfråga och framgångskoncept

Medborgarnas möjligheter att delta i frågor som rör utformningen av kulturarvet handlar till stora delar om mänskliga rättigheter. Den fransk-schweiziska människorättsjuristen Mylène Bidault inleder diskussionen utifrån sitt specialområde internationell rätt. Hon är vice ordförande för den internationella organisationen Observatory of Cultural Diversity and Cultural Rights. Bidault har arbetat för FN:s människorättsbyrå OHCHR (Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter) från start.

Den italiensk-brittiska stadssociologen Lia Ghilardi berättar om kulturplanering och kulturengagemang som framgångsfaktor. Ghilardi är grundare och chef för en brittisk internationell organisation för strategisk kulturplanering och platsinformation.

Evenemanget inleds med ett framförande av spelmän från Kaustby. Folkmusikinstitutets chef Matti Hakamäki berättar om hur violinspelstraditionen i Kaustby har återupplivats.

Efter Keynote-anförandena indelas deltagarna i arbetsgrupper, och i anslutning till dem är det fritt fram att dela med sig av erfarenheter om lyckad medborgaraktivism. Olika sätt att engagera och lyssna till medborgarna diskuteras av personer som arbetar inom förvaltningen. Här diskuteras också goda modeller för människorätt och lagstiftning.

Kvällsprogrammet är en stämningsfull båtfärd till Själö.

Seminariet och workshopen är gratis, men du behöver anmäla dig på adressen europanostra.org/european-heritage-congress.

Åbo universitets studerande och personal kan följa seminariet direkt via Moodle. Inspelningen kan ses efteråt på nätet.

Seminariets huvudarrangörer är den europeiska medborgarorganisationen Europa Nostra och Europa Nostra Finland, i samarbete med Åbo stad och Åbo universitet. Kongressen har fått ekonomiskt stöd av bl.a. miljöministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Turun yliopistösäätiö, Åbo Akademi, Stiftelsen för Åbo Akademi samt av Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Kongressen genomförs med stöd av Europeiska unionens ramprogram Kreativt Europa och utgör en del av programmet under jubileumsåret för Finlands självständighet. Evenemanget beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.