Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making

Det europeiska kulturarvet firas i Åbo 11–15 maj 2017 genom evenemanget European Heritage Congress. Det går fortfarande att anmäla sig till många av kongressens begivenheter på adressen europanostra.org/european-heritage-congress. Det ena av kongressens huvudteman är medborgarnas aktiva engagemang i frågor som rör utformningen av kulturarvet. Europa Nostra Finland ordnar tillsammans med Åbo universitet och Åbo Akademi … Fortsätt läsa Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making