Europa Nostra – European Heritage Congress, Turku 11.–15.5.2017

Seminaari Sharing Heritage – Citizens Participating in Decision Making 13.5.2017

Kulttuuriperinnölle voidaan antaa muuttuvassa maailmassa monia erilaisia tulkintoja. Ihmiset voivat lisäksi antaa oman merkityksensä näille tulkinnoille lukuisten eri kanavien kautta.

Kunnat kilpailevat investoinneista, inhimillisestä osaamisesta ja matkailijoista. Paikalliset viranomaiset kokevat painetta varmistaa asukkaiden korkea elämän laatu ja työllistyminen. Tästä seuraa imagotyötä sekä rakentamisen ja turismin strategioita, jotka eivät aina heijasta paikan todellista identiteettiä tai paikallisyhteisöjen tarpeita ja aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia.

On tärkeää, että kansalaiset otetaan mukaan päätöksentekoprosesseihin ja että he käyttävät näitä tilaisuuksia varmistaakseen, että heidän kulttuurinsa arvot ja perinteet säilyvät ja niitä uudistetaan myönteisellä tavalla. Yhteisöjen välistä ja niiden sisäistä monimuotoisuutta tulee kunnioittaa tässä työssä.

Yhteiskunnan tulisi rohkaista jäseniään monipuoliseen aktiivisuuteen kulttuuriperinnön saralla.  Tarvitsemme uusia välineitä osallistumisen ja vuorovaikutuksen laajentamiseksi, jopa uutta lainsäädäntöä. Hyvällä vuorovaikutuksella vältetään vastakkainasettelu ja ristiriidat.

Toimia tarvitaan niin kansallisella, alueellisella, paikallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Euroopan tasolla edellä mainittu sopii ministerineuvoston tuoreisiin osallistavan hallinnon periaatteisiin.

Meillä on valta käsissämme. Toimeen siis!

 

Turku Manifesto 2017: Taking Part in Cultural Heritage Matters

Åbo-deklarationen: Aktiv delaktighet gör skillnad för kulturarvet

Forum Program: European Heritage Congress 13 May 2017 Turku

 

 

Muut videotallenteet seminaarista Europa Nostra Finlandin Youtube-kanavalla