Vuoden 2022 Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot/Europa Nostra-palkinnot (European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022) ovat haettavana! Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Euroopan arvostetuimman kulttuuriperintöalan palkintojensarjan alusta.

Euroopan innostavimmilla arkkitehdeilla, käsityöläisillä, kulttuuriperinnön asiantuntijoilla, ammattilaisilla, vapaaehtoisilla, julkisilla ja yksityisillä instituutioilla sekä paikallisilla yhteisöillä on nyt mahdollisuus saada tunnustusta saavutuksistaan.

Palkintosarjan tarkoituksena on tunnustaa parhaita käytäntöjä aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja kehittämisessä. Sen lisäksi tavoitteena on edistää tietojen ja kokemuksien vaihtoa kaikkialla Euroopassa, lisätä yleisön tietoisuutta ja arvostusta Euroopan kulttuuriperinnöstä sekä kannustaa muihin loistaviin aloitteisiin esimerkin avulla.

 

Vuodesta 2022 alkaen palkintokategoriat on tarkistettu viimeisimmän Euroopan kulttuuriperintöpolitiikan ja -käytännön mukaisesti.

 

Viisi uudistettua palkintokategoriaa ovat:

  1. Konservointi

Erinomaiset hankkeet, joilla pyritään säilyttämään, elvyttämään ja mukauttamaan kulttuuriperintöä uusiin käyttötarkoituksiin, mukaan lukien kulttuurimaisemat.

  1. Tutkimus

Innovatiiviset tutkimushankkeet, jotka johtavat konkreettisiin vaikutuksiin kulttuuriperinnön turvaamiseksi ja vahvistamiseksi ja/tai kulttuuriperinnön saatavuuden, nauttimisen ja ymmärtämisen parantamiseksi yhteisöissä.

  1. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Kulttuuriperintöön liittyvät hankkeet, joiden tarkoituksena on edistää tiedon siirtoa, valmiuksien kehittämistä ja/tai perinteisiin liittyvien perinteisten tai uusien taitojen ja käsityötaitojen vahvistamista.

  1. Yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautunut toiminta

Merkittävät aloitteet, jotka edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta, osallisuutta, monikulttuurista vuoropuhelua ja ymmärrystä, vaalivat paikan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, juhlivat monimuotoisuutta ja moninaista identiteettiä sekä edistävät kansalaisten sitoutumista, omistajuutta ja kansalaisvastuuta.

  1. Kulttuuriperinnön mestarit (Heritage champions) – Uusi kategoria!

Vaikuttavat ja inspiroivat henkilöt tai organisaatiot, joiden esimerkillinen toiminta osoittaa poikkeuksellista omistautumista, vaikuttavuutta ja kansalaistoimintaa kulttuuriperinnön turvaamiseksi ja edistämiseksi.

 

Palkinnon voi saada korkeintaan 30 eurooppalaista hanketta. Kustakin palkintoluokasta valitaan yksi Grand Prix -voittaja, joka saa 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksessä yleisön suosikiksi.

Europa Nostra on vastannut Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen jakamisesta vuodesta 2002 lähtien. Palkintosarja tukee Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelma.

 

 Hakuaika päättyy: 1.2.2022

 

Europa Nostra Finlandin ohjeet palkinnon hakemiselle:

www.europanostra.fi/europa-nostra/palkinnon-hakeminen

Aiemmin palkitut suomalaishankkeet:

www.europanostra.fi/europa-nostra/suomalaiset-palkitut

Hakujulistus ja hakukaavakkeet:

www.europeanheritageawards.eu/apply

 

Lehdistökuva: europanostra.org